ارائه راه حل هاي ايمني در محيط كار

  • با عنايت به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي خصوصي سازي و اجراي بخشي از فصل چهارم قانون كار جمهوري اسلامي ايران و بر اساس آيين نامه نحوه تشخيص و تاييد صلاحيت مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب 1386/04/06  شوراي عالي حفاظت فني ، كارشناسان مركزآموزش و مشاوره ايمني ، بهداشت و محيط زيست (INFOHSE) بعنوان مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني در زمينه ارائه سيستم ها و راه حل هاي ايمني در محيط كار مجوز فعاليت داشته و داراي پروانه صلاحيت مي باشند .

 

 

  • برخي از فعاليتهاي كلي مشخص شده بشرح زير مي باشد:

 

  • ارائه راه حل هاي فني براي پيشگيري از حوادث ناشي از كار كارگاهها
  • حفاظ ماشين آلات
  • بررسي ايمني ماشين آلات ،‌تجهيزات و ابزار هاي صنعتي و ارائه پيشنهاد براي ارتقاي كار با آنها
  • شناسايي خطر ، ارزيابي ريسك و پيشنهاد براي كنترل خطرات شغلي در كارگاهها
1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :