مشاوره اخذ ايزو

9 / 10
از 107 کاربر

یک سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی سازمان رادر شناسایی،حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت وایمنی کارکنان و وسایر طرف های ذی نفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نماید.

ساختار استاندارد OHSAS 18001سازگار بااستانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 میباشد تا سازمان ها بتوانند به راحتی سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی وبهداشت شغلی را با یک دیگر ادغام وسیستم مدیریت یکپارچه ای را ایجاد نمایند.

در حقیقت با استقرار این استاندارد در سازمان ، کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی  کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف کند و یا کاهش دهد .

شركت ايمن آويژه پارس ، سازمان شما را در استقرار نظام هاي ايمني و بهداشتي در راستاي الزامات بين المللي راهنمايي مي نمايد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :