ارزيابي ريسك

9 / 10
از 153 کاربر

 

مدیریت ریسک

آرمان دانش مدیریت ریسک، کمک به انسانها برای حفظ مستمر از خود، داراییها و فعالیتهایشان در برابر مخاطرات و حوادث است . از سالهای نخستین دهه 1960 مدیریت ریسک به طرز کسترده ای رواج یافته واز جنبه هایی با تمدن بشر همزاد است و ظهور دیگربار آن در واقع ، نو آفرینی شیوه های نوین درسازماندهی روشهای قدیمی است.

مدیریت ریسک ضابطه ها و روشهایی را به دست داده است که در آن سازمانهاو بنگاههاي توليدي با استفاده از آنها می توانند وظیفه آینده نگری را در ارزیابی ،کنترل و تامین مالی خسارتهاوحوادث انجام دهند. بر این پایه مدیریت ریسک برخوردی نظام یافته با ریسک ها را سامان می دهد.

بدین منظورهمواره در کار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی درباره پیشامدهای احتمالی آینده است ، نخستین پرسش اینکه چه خواهد شد ؟ و دومی اینکه چه باید کرد؟

از دیدگاه مدیریت ریسک نیز، همزمان با تمرکز ارزشهای اقتصادی، خطرها و احتمال خسارتهای فاجعه آمیز در گردا گرد این فعالیت ها پا می گیرد . موسسه های صنعتی بزرگی که با اتکا به منابع مالی و سرمایه ای خود، در معرض ریسکهای گوناگونی قرار دارند که حفاظت از آنها و پیش بینی تامین مالی برای جایگزینی یا بازسازی سریع آنها درصورت بروز خطر و خسارت مستلزم برنامه ریزی و اقدامهای گسترده ای است  ;

درک واقعیت های یاد شده بی گمان توجه مارا به بكار بردن مدیریت ریسک در تمامی سطح های مدیریت درجامعه جلب می کند و بعنوان جزئی تفکیک ناپذیراز زمینه های مورد توجه مدیریت سازمانها برای رویارویی با ریسک ها، به منظور ایجاد کارایی و اثربخشی سازمانها معرفي مي نمايد

برداشتی كه از مدیریت ریسک ارائه شد ضرورت آگاهی از ریسک ها را درجامعه و موسسه های اقتصادی آشکار می کند تنها در پرتو چنین آگاهی هایی می توان نظام مدیریت ریسک را درجامعه و تمامی موسسه های مربوطه، سازمان داده و به فعالیت واداشت.

آشکار است که ایفای وظایف مدیریت ریسک را می توان برحسب اندازه و وسعت هر موسسه  وسازمان توسط یک واحد از سازمان راهبری کرد البته درصورت نبود چنین واحدی در سازمانها  چنانکه به طور معمول در شركت های ایراني نیز چنین واحدهایی پیش بینی نمی شود ،واحد و مسئولی که عهده دار حفاظت سلامت نيروي انساني و حراست از اموال و داراییها و اداره امور مالی در سازمان است، باید نقش مدیريت ریسک را ایفا کنند.( معمولا واحد هاي منابع انساني ، HSE ، مهندسي ، حراست ، ...  ) كه در اين راستا سازمانهامی توانند از خدمات تخصصي مراكز مشاوره و كارشناسان تخصصی برون سازماني ياري بطلبند .

 مركز آموزش و مشاوره ايمني ، بهداشت و محيط زيست (Info Hse) با  در اختيار داشتن كادري مجرب و كارشناسان با دانش و تجربه  و متعهد ،  كارخانجات ، سازمانها ، ارگانها ،‌صنايع ، بيمارستانها ، شركت هاي پيمانكاري صتعتي و خدماتي و ..   را در اجراي فرايند مديريت ريسك ( شناسايي خطرات و ريسك ها ، ارزيابي ريسك ، ارزشيابي ريسك ، اقدامات كنترلي )  و با انواع روشهاي علمي شناسايي خطر و ارزيابي ريسك نظير  FMEA، JSA ، PHA, FTA و...  همراهي مينمايد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :