محیط زیست ،موهبت و نتیجه لطف الهی به نوع بشر است و بر همین اساس، به بشریت در کلیت آن تعلق دارد تا در مسیر تعالی همانند سایر مواهب و نعمتهای الهی مورد استفاده خردمندانه قرار گیرد. محیط زیست در پرتو کارکردهای اجتماعی آن،  بستر لازم و ضروری برای حیات جمعی است به طوری که وجود و بقای بشر  بسته به وجود و بقای آن است. شیوه های ناصحیح و غیر عادلانه در تعامل با طبیعت و آلوده ساختن محیط زیست در کشورمان نشان دهنده فقدان آگاهی های زیست محیطی و ضعف ساز و کارهای قانونی در صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آلوده ساختن آن است که باید در این راستا آگاهی افراد نسبت به مسایل محیط زیست افزایش یابد و راهکارهایی پیگیری شود تا انگیزه ها و حساسیت ها را برای مقابله با آلاینده ها بالا ببرند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :