در صنایع امروز عوامل مختلفی سلامت نیروهای کار را تهدید میکند.بر اساس امارهای شورای ملی ایمنی ایالات متحده سالانه تقریبا 4500 مرگ مرتبط با کار وجود دارد. سالانه 3.5 میلیون جراحت که منجر به از دست رفتن حداقل یک روز کاری میشود رخ میدهد. هزینه کل شامل هزینه های پزشکی، بیمه، خسارات ناشی از حریق و دیگر هزینه های غیر مستقیم مرتبط با حوادث ناشی از کار بیش از 150 میلیارد دلار در سال است. مهندسی ایمنی با تدوین مقررات و اصول کاهش وقوع حوادث به همراه روش های مهندسی (حذف خطر، ایزوله نمودن خطر و...) پتانسیل صدمه به افراد و ایجاد خسارت به اموال را کاهش میدهد.

 

1مجموع 1 مقاله
1مجموع 1 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :